[C102]公开赛-中山-2400米-泥地-良(红叶 11月9日)

向下

[C102]公开赛-中山-2400米-泥地-良(红叶 11月9日)

帖子 由 JayChen 于 2012-11-08, 06:41

常规赛第20周
红叶赛马场 10月9日 15:00-17:00

[C102]公开赛-中山-2400米-泥地-良
参赛级别:OP(新马可格上挑战)
参赛名额:16匹
报名数量:每位马主可报名三匹赛马
获胜积分:前三名分别获积分7/4/3分
随机奖金:第5名的马主获额外奖金60G

赛道`积分`级别``````````````````赛马`````````````````````````````````往绩``````评磅
---------------------------------------------------------------------------------------
``1````4```新``[12-0284]高地丹山(牡5/泥14-25/自在)喜鹊````````````0-1-0-0`````57
``2````3```新``[12-0198]勇者诀(牡4/泥16-27/自先)电眼``````````````0-1-0-10````57
``3```14```OP``[12-0234]天下泥舞(牡4/泥15-27/逃)大象``````````````0-1-2-2`````57
``4````6```OP``[12-0032]鹭鲵(牡4/泥15-27/自先)利云````````````````0-1-0-14````57
``5````7```OP``[12-0212]不再麻烦(牡5/泥15-26/逃)小杰``````````````1-0-0-3`````57
``6```11```OP``[12-0300]眼球净化(牡4/泥13-23/先)电眼``````````````1-1-0-1`````57
``7````7```OP``[12-0144]泥鳅比特(牡4/泥14-26/差)栗毛控````````````0-1-2-16````57
``8````6```OP``[12-0167]泥地王者(牡3/泥17-29/自先)云上````````````1-0-0-4`````55
``9```12```OP``[12-0233]天下尘舞(牡4/泥16-28/自先)大象````````````1-0-0-3`````57
`10````7```OP``[12-0310]黑金(牡4/泥14-25/先)Holycow```````````````1-0-0-0`````57
`11````7```OP``[12-0166]泥地挖金(牡3/泥15-26/自先)云上````````````0-0-2-9`````55
`12````3```新``[12-0076]南柳宿(牡5/万17-30/逃)利云````````````````0-1-0-10````48
`13````0```新``[12-0291]午马(牡5/泥14-26/逃)栗毛控````````````````0-0-0-1`````57
`14````0```新``[12-0225]假冒麻烦(牡5/泥14-25/逃)小杰``````````````0-0-0-1`````57
---------------------------------------------------------------------------------------

图片直播:


比赛结果、评分、奖励:

`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````积分调整
`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````---------
赛道`名次`积分`级别````````````````赛马```````````````````````````````````往绩``````评磅`标准|表现
--------------------------------------------------------------------------------------------------
`13````1````0```新``[12-0291]午马(牡5/泥14-26/逃)栗毛控````````````````0-0-0-1`````57```+7```+5
``3````2```14```OP``[12-0234]天下泥舞(牡4/泥15-27/逃)大象``````````````0-1-2-2`````57```+4```+2
`10````3````7```OP``[12-0310]黑金(牡4/泥14-25/先)Holycow```````````````1-0-0-0`````57```+3
``9````4```12```OP``[12-0233]天下尘舞(牡4/泥16-28/自先)大象````````````1-0-0-3`````57
``5````5````7```OP``[12-0212]不再麻烦(牡5/泥15-26/逃)小杰``````````````1-0-0-3`````57
``4````6````6```OP``[12-0032]鹭鲵(牡4/泥15-27/自先)利云````````````````0-1-0-14````57
``1````7````4```新``[12-0284]高地丹山(牡5/泥14-25/自在)喜鹊````````````0-1-0-0`````57
``8````8````6```OP``[12-0167]泥地王者(牡3/泥17-29/自先)云上````````````1-0-0-4`````55
``2````9````3```新``[12-0198]勇者诀(牡4/泥16-27/自先)电眼``````````````0-1-0-10````57
`12```10````3```新``[12-0076]南柳宿(牡5/万17-30/逃)利云````````````````0-1-0-10````48
``7```11````7```OP``[12-0144]泥鳅比特(牡4/泥14-26/差)栗毛控````````````0-1-2-16````57
``6```12```11```OP``[12-0300]眼球净化(牡4/泥13-23/先)电眼``````````````1-1-0-1`````57
`11```13````7```OP``[12-0166]泥地挖金(牡3/泥15-26/自先)云上````````````0-0-2-9`````55
`14```14````0```新``[12-0225]假冒麻烦(牡5/泥14-25/逃)小杰``````````````0-0-0-1`````57
--------------------------------------------------------------------------------------------------
本场奖励:获得积分的赛马,其马主按该积分的1:10获得G;第5名的马主获额外奖金60G。

录像下载:
附件
C102.zip 您无权下载这里的附件。(3 Kb) 下载3次
avatar
JayChen
Admin

帖子数 : 555
金币 : 4317
注册日期 : 12-07-10
年龄 : 49
地点 : 广州

http://cnracer.longluntan.com

返回页首 向下

回复: [C102]公开赛-中山-2400米-泥地-良(红叶 11月9日)

帖子 由 栗毛控 于 2012-11-09, 08:00

赢了大象哥2匹牛马,“午马”专精2400得到了验证,有信心了。
avatar
栗毛控
大马主
大马主

帖子数 : 699
金币 : 12090
注册日期 : 12-07-11
年龄 : 18
地点 : 重庆

返回页首 向下

回复: [C102]公开赛-中山-2400米-泥地-良(红叶 11月9日)

帖子 由 喜鹊 于 2012-11-09, 13:34

内栏被封住去路了,大内档不利

喜鹊
大马主
大马主

帖子数 : 755
金币 : 3118
注册日期 : 12-07-12

返回页首 向下

返回页首


 
您在这个论坛的权限:
不能在这个论坛回复主题